Academy of Ayurvedic Studies

About the AAS

My photo
Amsterdam, Noord Holland, Netherlands
International Ayurveda training in the Netherlands and in India

Wednesday, February 2, 2011

Ayurveda en Biofysische geneeskunde?

Biofysische geneeskunde: dat lijkt qua principes wel heel veel op Ayurveda - goede ontwikkeling!

Lees de volgende aankondiging:
-------------------------------

Vrijdag 13 mei 2011: 3e ABB congres
‘Samen genezen - Duurzaam beter’
Congrescentrum '1931', Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch

Duurzame oplossingen voor chronische klachten, op basis van een eigentijdse medisch wetenschappelijke benadering van de aloude principes van de Biofysische Geneeskunde.
Dat is het thema van ons tweejaarlijkse congres.

Het is onze stellige overtuiging dat behandeling op basis van de Biofysische geneeskunde en Bio-informatietherapie een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan duurzame oplossingen voor soms onbegrepen chronische klachten en aandoeningen die het menselijk welzijn in toenemende mate bedreigen. Vaak hangen deze chronische klachten en aandoeningen samen met de leefstijl én de omgevingsfactoren van een individu.

Binnen de Biofysische Geneeskunde en Bio-informatietherapie zijn drie uitgangspunten leidend:
* het zelfregulerend en herstellend vermogen van het lichaam
* de wetenschap dat alle processen in en tussen organismen met elkaar samenhangen
* en daaruit voortvloeiend de verbondenheid van de mens met zijn medemens en de natuur

Zo wordt het steeds duidelijker dat de vitaliteit van de gehele mens wordt bepaald door interactie met de omgeving (het veld) waarin hij functioneert. Onderzoek en behandeling zijn dan ook gericht op versterking en herstel van de energiestofwisseling en het belangrijkste principe van de kwantumfysica: de informatie-uitwisseling binnen en tussen organismen. Duurzame gezondheid, vitaliteit, zelfmanagement en soepele aanpassing binnen een snel veranderend leefmilieu zijn daarbij sleutelwoorden.

Dit 3e ABB congres met internationale sprekers mag u niet missen. Schrijf u vandaag nog in!

No comments:

Post a Comment