Academy of Ayurvedic Studies

About the AAS

My photo
Amsterdam, Noord Holland, Netherlands
International Ayurveda training in the Netherlands and in India

Tuesday, May 3, 2011

Belangrijk bericht van Benefyt

Beste Mensen,

In bijlage de brief die namens Benefyt is verzonden naar alle Europarlementairen (klik hier). Binnenkort zullen op basis hiervan nieuwe vragen aan de EC worden gesteld (ondermeer door Bart Staes).
Inmiddels is er ook een rechtszaak geïnitialiseerd in het Verenigd Koninkrijk waarin wij de wettelijkheid van een aantal aspecten van deze directieve betwisten.
Hoewel het misschien wel enige moeite kost, is het toch aan te bevelen de bijgesloten brief even door te nemen. Petitie- campagnes kunnen nooit de nuances en de details van een dergelijke ingewikkelde problematiek weergeven..
Dat kan contra-productief werken. Niettemin zijn er méér dan voldoende redenen tot bezorgheid.
De directieve zal zéker onveranderd doorgevoerd worden, dat is “out of the question”. Het is onze taak om op EU en lidstaat niveau aan te tonen dat deze directieve totaal ongeschikt is om traditionele disciplines te herbergen, zoals de Europese Commissie dat trouwens zelf reeds gesuggereerd heeft.

European Benefyt Foundation

No comments:

Post a Comment