Academy of Ayurvedic Studies

About the AAS

My photo
Amsterdam, Noord Holland, Netherlands
International Ayurveda training in the Netherlands and in India

Tuesday, April 26, 2011

bericht van ANVAG mbt petitie oproepen

Beste ANVAG-leden,

Namens de voorzitter van de ANVAG het volgende:

Bij het bestuur stromen mails binnen dat petities getekend moeten worden om
de invoering van een richtlijn vanuit de EU tegen te houden die alle
kruidengeneesmiddelen, waaronder de antroposofische, ayuveda en chinese
kruiden, evenals het verbouwen van bv rozemarijn in je tuin zou verbieden.
Wij hebben hierover navraag gedaan bij o.a. de voorzitter van de NVAA die
zitting heeft in het bestuur van de europese tak van de antroposofische
geneeskunde.

De berichtgeving in de petities over de invoering van genoemde EU-richtlijn
is onjuist en tendentieus.
Hieronder een link met wat uitgebreider de informatie over deze richtlijn.
Het behelst het aflopen van de overgangstermijn om te registreren van
traditionele kruidengeneesmiddelen in Europa.
Deze richtlijn, zie aanhang, is in 2004 ingevoerd voor kruidengeneesmiddelen
die al 30 jaar gebruikt worden, waarvan 15 jaar binnen de EU.
De fabrikanten van deze middelen wisten al jaren dat ze voor 30 april 2011
moesten registreren.

Dat er middelen zijn die ook onder deze richtlijn niet geregistreerd kunnen
worden is bekend.
Daarvoor moeten andere oplossingen komen, maar dat staat los van deze al in
2004 ingevoerde richtlijn.

Petities kunnen het aflopen van een deadline niet veranderen en nu tekenen
heeft dus geen enkel effect.
Europarlementariƫrs met protesten bombarderen nog minder.

In de eerste evaluatie van deze richtlijn traditionele
kruidengeneesmiddelen, zie aanhang, geeft de Commissie op bladzijde 10 aan
dat de regelgeving in Europa nog niet af is.
In die richting wordt geprobeerd verder te werken.

In de eerste CAM interest group van Europarlementariƫrs op 16 november 2010
is eea uitgebreid aan de orde geweest.
Europarlementariƫrs zijn bereid om mee te werken aan de verdere ontwikkeling
en ook de Europese Commissie gaf aan dat ze praktische oplossingen zoekt.


In de hoop hiermee wat objectieve helderheid geschapen te hebben,

Namens de ANVAG
Hartelijke Groet,

drs. Monique Van den Broek
Ayurvedic Practitioner, Yoga Docent, Dorn Therapie

No comments:

Post a Comment