Academy of Ayurvedic Studies

About the AAS

My photo
Amsterdam, Noord Holland, Netherlands
International Ayurveda training in the Netherlands and in India

Saturday, June 26, 2010

Ayurveda en biologische voeding

Ayurveda en een pleidooi voor biologische voeding; een ayurvedische kijk op de voedingscyclus

Het woord Ayurveda is op te splitsen in Ayur, hetgeen ‘leven’ betekent, en Veda, hetgeen ‘kennis’ betekent. In die zin komt het woord Ayurveda erg dicht bij de vertaling van het westerse begrip ‘biologie’: Bios is het Griekse woord voor ‘leven’ en Logos is het Griekse woord voor ‘kennis’. Biologische voeding zou je dus puur ‘voor de grap’ kunnen vertalen met ‘ayurvedische voeding’. Gelukkig is dat niet de enige link die er op dit gebied te leggen is! Biologische voeding – ook al is het een modern begrip – valt in alle opzichten binnen de klassieke benadering van Ayurveda waar het gaat om voeding van het lichaam, en haar weefsels en cellen. Ayurveda heeft in haar gehele geschiedenis voeding gezien als remedie of (preventief) medicijn nummer één. Voeding is de basis van ons lichaam. Voeding wordt volgens Ayurveda ons lichaam, en beïnvloedt (daarmee) tevens onze geest. Voeding begint volgens Ayurveda bij de aanbouw van planten en dergelijke, en eindigt nog lang niet bij het eten ervan. Binnen het lichaam zelf bestaat nog een hele keten van processen van metabolisme: het opnemen, omzetten en absorberen van velerlei voedingstoffen voor velerlei weefsels alsmede functies. Biologische voeding hoort om die reden – en wegens nog een aantal andere aspecten die in dit artikel aan de orde komen – volledig thuis binnen een moderne benadering en toepassing van deze oude wetenschap.

No comments:

Post a Comment